دیسک ,سمینار ,مشهد مقدس ,جهانی دیسک ,مذاکره مبتنی ,فنون مذاکره ,سمینار فروش ,فنون مذاکره مبتنیسمینار فروش و فنون مذاکره مبتنی بر مدل جهانی دیسک در مورخ  31-06-95  در مشهد مقدس برگزار می شود.

این کارگاه برای مدیران فروش ، لیدرهای فروش و طراحی کننده های تیم های فروش بسیار کاربردی و موثر است

در این سمینار به تکنیک های فروش به تیپ های متفاوت رفتاری اشاره می شود ، همچنین به استفاده از مدل دیسک در فرآیند ارتباط با مشتریان ، شناسایی تیپ های رفتاری با عملکرد بهتر در فروش  ، تقسیم بندی مشتریان نوگرا و سنتی از دیدگاه دیسک و نحوه سیاست گذاری فروش در خصوص این دو گروه اصلی ، شبکه سازی و توسعه فروش با مدل دیسک ، آسیب شناسی تیم ها و شبکه های فروش با مدل دیسک ، اشاره می شود 

منبع اصلی مطلب : تست دیسک - ارتباطات حرفه ای
برچسب ها : دیسک ,سمینار ,مشهد مقدس ,جهانی دیسک ,مذاکره مبتنی ,فنون مذاکره ,سمینار فروش ,فنون مذاکره مبتنی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : سمینار فروش و فنون مذاکره مبتنی بر مدل جهانی دیسک 31-06-95 مشهد مقدس